Có Laptop làm việc tại nhà hiệu quả trong mùa dịch

Có Laptop làm việc tại nhà hiệu quả trong mùa dịch

Thủ tướng chính phủ vừa công bố dịch COVID-19 ngày 01-04, nhưng nhiều công ty đã cho nhân viên làm việc tại nhà từ trước để tuân thủ nghiêm tinh thần phòng, chống dịch. Tuy nhiên, với nhiều người, câu chuyện "làm việc tại nhà" lại không hề đơn giản do thói quen sinh hoạt bị thay đổi và sự hạn chế của các phương tiện làm việc. Vậy bạn đã chuẩn bị cho mình đầy đủ "đồ nghề" để sẵn sàng 'tác chiến' trong mùa dịch này chưa?

Tin tức công nghệ cập nhật 24h

Có Laptop làm việc tại nhà hiệu quả trong mùa dịch

Thủ tướng chính phủ vừa công bố dịch COVID-19 ngày 01-04, nhưng nhiều công ty đã cho nhân viên làm việc tại nhà từ trước để tuân thủ nghiêm tinh thần phòng, chống dịch. Tuy nhiên, với nhiều người, câu chuyện "làm việc tại nhà" lại không hề đơn giản do thói quen sinh hoạt bị thay đổi và sự hạn chế của các phương tiện làm việc. Vậy bạn đã chuẩn bị cho mình đầy đủ "đồ nghề" để sẵn sàng 'tác chiến' trong mùa dịch này chưa?

Chương trình Khuyến Mãi Mới