Laptop cũ

Lọc nhanh sản phẩm (21 sản phẫm)

Theo khoảng giá

3,290,000 VNĐ - 21,390,200 VNĐ

Tình trạng sản phẩm

Độ phân giải camera

Không có bộ lọc khả dụng

Dung lượng lưu trữ

Không có bộ lọc khả dụng

Tốc độ CPU

Filter